Tjenester

De fleste av fysioterapeutene ved Melhus fysioterapiklinikk har driftsavtale med Melhus kommune og dermed også avtale med Helfo; oppgjørsenheten  for helsetjenesten. Det betyr at deler av honoraret til fysioterapeuten dekkes av Helfo. Dette forutsetter gyldig rekvisisjon, ikke eldre enn 6 måneder, fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Du trener ikke henvisning for å gå til manuellterapeut, men har samme rettigheter for dekning av honoraret.

Den såkalte sykdomslisten ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. 
Det innebærer at pasienter som tidligere har fått gratis fysioterapi, må betale en egenandel fra første behandling, slik som ellers er vanlig i helsetjenesten. 

Alle under 16 år og de med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandel, samt  dersom man kan framvise "frikort for egenandelstak 2".

Diagnoser som ikke gir rett til full refusjon medfører et krav om egenandel, som er pasientens egenbetaling. Dersom behandlingen foregår hos fysioterapeut med kommunal avtale skal egenandelen inngå i opptjening til Frikort 2.

Dersom behandlingen foregår hos fysioterapeut uten kommunal avtale må pasienten betale behandlingen i sin helhet. Beløpet kan da ikke inngå i opptjening til frikort.

Melhus Fysioterapiklinikk
Thoragården
Melhusvegen 505
7224 Melhus


Telefon 72 87 13 10
post@melhusfysioterapi.no

Åpningstider: 
man-fre 8-16
Copyright 2010 by Melhus fysioterapi  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!