Ansatte Minimer
 Berit Østerås
Berit Østerås


Fysioterapeut med avtale
Master i helsevitenskap
Høgskulelektor

Utdanna fysioterapeut i 1999 (Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag, program for fysioterapeututdanning) med påfølgande turnusteneste 2000. Klinisk arbeid ved Melhus Fysioterapi sidan 2001. Sidan 2004 også undervising og forsking ved fysioterapeututdanninga i Trondheim. Ferdig Master i helsevitenskap i 2010. Fulle kursrekker innanfor Medisinsk Treningsterapi og Manuell Terapi.  

Har drive vitskapeleg arbeid og studiar på langvarige muskel- og skjelettsmerte med publikasjonar i internasjonale tidsskrift.

Kombinerer framleis klinisk arbeid med undervising og forsking. 


 Janne Marita Røvik
Janne Marita Røvik Schwabe

Fysioterapeut med avtale.

Utdannet fysioterapeut i 1999 (Høgskolen i Sør Trøndelag).  Utdannet Akupunktør i 2009 (Norsk Akupunktur Høyskole).  Jobber nå 100% med driftsavtale som fysioterapeut ved Melhus Fysioterapi. Har erfaring fra Melhus Fysioterapi og flere andre institutt siden 2000. I tillegg erfaring fra poliklinisk rehabilitering av revmatikere.  

Jobber mye med kvinnehelse, bekkenrelaterte plager og ortopedi, med spesiell interesse for skulderproblematikk.  Har flere kurs i Red Cord (slyngetrening) og Medisinsk Treningsterapi.  

Full kursrekke i Manuell Terapi. 

 Morten Kvande
Morten Kvande


Fysioterapeut med avtale.

Utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Bergen i 1986, avtjente turnustjenesten ved lokalsykehus og rehabiliteringsinstitusjon i 1987. Har vært engasjert i 100% driftsavtale med Melhus kommune siden 1988.

Praksisen består i stor grad av rehabilitering etter skader eller ortopediske inngrep, samt behandling av revmatologiske og nevrologiske pasienter og eldre.

Er spesielt interessert i arbeid med lungesykdom og kreftrelaterte problemer.

 Astrid Mienna
Astrid Mienna


Fysioterapeut med avtale

Utdannet ved Fysioterapihøyskolen i Bergen i 1986. Utdannet ved Akupunkturhøyskolen i Oslo i 2005. Har vært engasjert med 
100% driftsavtale ved Melhus Fysikalske siden 1995, hvorav 50% ved Melhus Fysioterapi og 50% ved Lundamo Fysioterapi. Før det arbeidet i Trondheim kommune som kommunefysioterapeut i 7 år.

Arbeider med muskel og skjelettsmerter, inklusive hodepine og svimmelhet, rehabilitering etter skader eller ortopediske inngrep, samt trening av nevrologiske pasienter og eldre i grupper. Har grupper og behandling av unge og barn med muskel- og skjelettplager og med idrettsskader.

Har flere kurs i Medisinsk Trenings Terapi, manuell terapi, Red Cord ( slyngetrening), barnefysioterapi og bekkenrelaterte plager. Har i tillegg Fysio Pilates utdanning, og driver med gruppetrening innen det.

 Per Magnus Borten Moe
Per Magnus Borten Moe


Fysioterapeut med avtale

Utdannet Fysioterapeut i 2003 (Manchester School of Physiotherapy, Manchester University). Jobber 100% privat (uten driftsavtale) ved Melhus Fysioterapi.  

Har erfaring ifra St. Olavs avd. Orkdal sykehus (lungepost / revmatisme / bassengtrening), 3 år ved poliklinisk avdeling i England (kroniske muskel/skjelett plager).  Siden 2007 jobbet med akutte / kroniske muskel / skjelett plager med spesiell interesse for nakke / hodepine, rygg, hofte, kne, ankel, fot.  

Har tatt kurs med spesialisering for fot- og gang-analyse, samt er forhandler av individuelt tilpassede innleggssåler.
 
 
 Lennart
Lennart Bentsen

Manuellterapeut med avtale

Høgskolelektor, fysioterapeututdanningen ved HIST.
Utdannet fysioterapeut i 2001 i Trondheim. Klinisk master i manuellterapi i Bergen 2008. I tillegg 2 år med idretts- og bevegelsesvitenskap fra NTNU i Trondheim. 

Jobbet ved Selli Rehabiliteringssenter 2002-2006. Over 12 års erfaring fra privat praksis, bl.a. fra Trondheim Fysikalske Institutt og Mitdbyen Fysikalske i Trondheim. Siden 2009 undervist ved fysioterapeututdanning ved HIST. Erfaring med behandling av idrettsutøvere, også på toppidrettsnivå.

En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialisering innen muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter er sykemeldende behandler, dvs rett til å sykemelde inntil 12 uker, rett til å henvise til spesialist, kan rekvirere bildediagnostikk (rtg, MR, CT, Ultralyd), kan skrive henvisning til fysioterapi. Man trenger ikke henvisning for å gå til manuellterapeut og man har som pasient samme rettigheter som hos fysioterapeut når det gjelder refusjon. 

 Gerd Slvi Wæraas
Gerd Sølvi Wæraas


Psykomotorisk fysioterapi med avtale

Jeg tok grunnutdanninga i fysioterapi i Oslo i 1991. 10 år senere tok
jeg utdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid på Hist. Jeg ble da
spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Spesielle faglige interesser er
smertebehandling og -forståelse, samt endringspotensialet når det gjelder livsstilssykdommer. Stress og anspenthet forårsaker mye lidelse og problemer i dagens travle tider - dette er det viktig å bli seg bevisst, både for terapeuter og pasienter. Eksempler på dette kan være hodepine, svimmelhet, kvalme, søvnforstyrrelser, uro og smerter som forflytter seg i kroppen.

Det er viktig å se helheten hos pasienten og også undersøke hva slags liv som leves.

   
Eirik Røe

Fysioterapeut uten driftsavtale

Utdannet fysioterapeut i 2007 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Jobber 40% ved Melhus Fysioterapiklinikk. Jobber i tillegg en dag i uken som friidrettstrener på spisset toppidrett, friidrett, ved Steinkjer vgs. Samt holder på med en Mastergrad i Human Movement Science ved DMF, NTNU som avsluttes i 2015. 
Har tidligere arbeidserfaring som fysioterapeut fra rehabiliteringssenter, kommunefysioterapi og fre private institutter både med og uten driftsavtale. Har erfaring med idrettsfysioterapi gjennom engasjemanger for Steinkjer Friidrettsklubb, Norsk friidrett Nord-Trøndelag, og Norges friidrettsforbund, Rekruteringslandslaget for mellom- og langdistanse.
 
Har kurs innenfor Medisinsk treningsterapi, Redcord (slyngetrening), Kinesiotaping og nålebehandling (IMS)

 Siri Marte
Siri Marte Hollekim-Strand

Doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU (2016)

Siri Marte har i tillegg utdanning innen idrettsernæring fra IOC (2011-2013); motiverende samtale (også kalt motiverende intervju) fra Høgskolen in Nord Trøndelag (2012-2013); grunnleggende ernæring- og idrettsernæring (moduler) fra Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST)/Olympiatoppen (2009/2010); topptrenerutdanning fra NTNU/Olympiatoppen (2006-2008).

I tillegg til sitt virke i egen bedrift (Hollekim-Strand AS) ved Melhus Fysioterapiklinikk AS, arbeider Siri Marte i dag ved ernæringsavdelingen i Olympiatoppen.

Tidligere har hun arbeidet som forsker (2013-2015) og PhD stipendiat (2009-2013) ved CERG, NTNU (2013-2015); fysioterapeut og treningsfysiolog i Rosenborg Ballklub (jan 2006-des 2008); fysioterapeut ved Sykehuset Levanger (2003-2004); fysioterapeut ved Norges Toppidrettsgymnas og ved privat fysioterapi klinikk i Oslo (2000-2002).

Samtidig har hun de siste seks årene vært fagkonsulent i Idrettsernæring for Olympiatoppen Midt-Norge samt undervist ved Norges Idrettshøgskole (livsstilsykdom/helse, trening/graviditet og andre fysioterapirelaterte fag), NTNU (modul i idrettsernæring) og ved HiST (modul i idrettsernæring). De siste årene har hun også holdt en rekke foredrag for lag/foreninger/bedrifter/andre institusjoner innenfor sine fagfelt de siste årene.

Ved Melhus Fysioterapiklinikk AS tilbyr Siri Marte fysioterapi ad modum Mensendieck samt veiledning innen trening og/eller ernæring.

Copyright 2010 by Melhus fysioterapi  |  Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv  |  Logg inn  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!