Manuellterapeut Minimize

Manuellterapi

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen.Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeuter er primærkontakter
For å kunne kalle seg manuellterapeut må fysioterapeuten også ha bestått kurseksamen i radiologi og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser. Alle manuellterapeuter har dessuten særskilt trygdefaglig opplæring. Manuellterapeutene kan også:

  • - henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
  • - sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.
  • - henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.
  • - ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

Se kort informasjonsvideo om hva Manuellterapeut er her: https://www.youtube.com/watch?v=30LNuthp4cs

Copyright 2010 by Melhus Fysioterapi  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!