Ansatte Minimize
 Janne Marita Røvik
Janne Marita Røvik Schwabe

Fysioterapeut med driftsavtale.

Utdannet fysioterapeut i 1999 (Høgskolen i Sør Trøndelag).  Utdannet Akupunktør i 2009 (Norsk Akupunktur Høyskole).  Jobber nå 100% med driftsavtale som fysioterapeut ved Melhus Fysioterapi. Har erfaring fra Melhus Fysioterapi og flere andre institutt siden 2000. I tillegg erfaring fra poliklinisk rehabilitering av revmatikere.  

Jobber mye med kvinnehelse, bekkenrelaterte plager og ortopedi, med spesiell interesse for skulderproblematikk.  Har flere kurs i Red Cord (slyngetrening) og Medisinsk Treningsterapi.  

Full kursrekke i Manuell Terapi. 

 Morten Kvande
Morten Kvande


Fysioterapeut med driftsavtale.

Utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Bergen i 1986, avtjente turnustjenesten ved lokalsykehus og rehabiliteringsinstitusjon i 1987. Har vært engasjert i 100% driftsavtale med Melhus kommune siden 1988.

Praksisen består i stor grad av rehabilitering etter skader eller ortopediske inngrep, samt behandling av revmatologiske og nevrologiske pasienter og eldre.

Er spesielt interessert i arbeid med lungesykdom og kreftrelaterte problemer.

 Astrid Mienna
Astrid Mienna


Fysioterapeut med driftsavtale

Utdannet ved Fysioterapihøyskolen i Bergen i 1986. Utdannet ved Akupunkturhøyskolen i Oslo i 2005. Har vært engasjert med 100% driftsavtale ved Melhus Fysikalske siden 1995, hvorav 50% ved Melhus Fysioterapi og 50% ved Lundamo Fysioterapi. Før det arbeidet i Trondheim kommune som kommunefysioterapeut i 7 år.

Arbeider med muskel og skjelettsmerter, inklusive hodepine og svimmelhet, rehabilitering etter skader eller ortopediske inngrep, samt trening av nevrologiske pasienter og eldre i grupper. Har grupper og behandling av unge og barn med muskel- og skjelettplager og med idrettsskader.

Har flere kurs i Medisinsk Trenings Terapi, manuell terapi, Red Cord ( slyngetrening), barnefysioterapi og bekkenrelaterte plager. Har i tillegg Fysio Pilates utdanning, og driver med gruppetrening innen det.

 Per Magnus Borten Moe
Per Magnus Borten Moe


Fysioterapeut med driftsavtale

Utdannet Fysioterapeut i 2003 (Manchester School of Physiotherapy, Manchester University). 

Har erfaring ifra St. Olavs avd. Orkdal sykehus (lungepost / revmatisme / bassengtrening), 3 år ved poliklinisk avdeling i England (kroniske muskel/skjelett plager).  Siden 2007 jobbet med akutte / kroniske muskel / skjelett plager med spesiell interesse for nakke / hodepine, rygg, hofte, kne, ankel, fot.  

Har tatt kurs med spesialisering for fot- og gang-analyse, samt er forhandler av individuelt tilpassede innleggssåler.
 
 
 
Bente Lise Austad

Psykomotorisk fysioterapeut med driftsavtale

Utdannet fysioterapeut i 1999 (Mensendieckutdanningen i Oslo). Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved Høyskolen i Oslo i 2012, godkjent spesialist i psykomotorisk fysioterapi fra 2014. Master i psykisk helsearbeid i 2018. Har ulike kurs som f. eks Basal Kroppskjennskap, Innføringskurs i kognitiv terapi, Motiverende intervju. Har erfaring fra både sengepost og poliklinikk i Psykisk Helsevern. Har også jobbet på kreftavdeling, i bedriftshelsetjeneste og med grupperehabilitering for sammensatt smerte/utmattelse og sykelig overvekt.

Psykomotorisk fysioterapi fokuserer på sammenhengen mellom tanke, følelse og kropp. Livshistorie påvirker både selvbilde og kroppsbilde. Både stress, traumer, smerter og tap kan være opprettholdende faktorer for symptomer i kroppen. Pustemønster og anspenthet reflekterer din indre tilstand. Alle har en psykisk helse og den setter spor i kroppen...

Behandling innebærer å få hjelp til å bli mer kjent med hvordan kropp, tanke og følelse gjensidig påvirker hverandre og få hjelp til økt finkontakt med kroppen (økt kroppsbevissthet). Hvor anspent er du? Hva skal til for å redusere anspenthet? Hva ligger bak anspentheten? Eller er du underspent og trenger mer kontakt med kroppen? Kroppens behov blir ofte overkjørt av fornuft og vilje. Behandling vil utfordre deg til å lytte mer til hva kroppen vil si. Her er det mye informasjon å hente om hva du egentlig trenger for å ta godt vare på deg selv!

Mer informasjon om psykomotorisk fysioterapi

Jobber for tiden med 50% driftsavtale mandag-onsdag.
For kontakt: Send sms til 40540356 med navn og kort hva henvendelsen gjelder, så ringer jeg deg tilbake.
 Berit Østerås
Berit Østerås


Fysioterapeut med avtale

Master i helsevitenskap
Universitetslektor NTNU

Utdanna fysioterapeut i 1999 (Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag, program for fysioterapeututdanning) med påfølgande turnusteneste 2000. Klinisk arbeid ved Melhus Fysioterapi sidan 2001. Sidan 2004 også undervising og forsking ved fysioterapeututdanninga i Trondheim. Ferdig Master i helsevitenskap i 2010. Fulle kursrekker innanfor Medisinsk Treningsterapi og Manuell Terapi.  

Har drive vitskapeleg arbeid og studiar på langvarige muskel- og skjelettsmerte med publikasjonar i internasjonale tidsskrift.

Kombinerer framleis klinisk arbeid med undervising og forsking.  Lennart
Lennart Bentsen


Manuellterapeut med avtale

Universitetslektor, bachelorutdanningen i fysioterapi NTNU.
Utdannet fysioterapeut i 2001 i Trondheim. Klinisk master i manuellterapi i Bergen 2008. I tillegg 2 år med idretts- og bevegelsesvitenskap fra NTNU i Trondheim.

Jobbet ved Selli Rehabiliteringssenter 2002-2006. Over 15 års erfaring fra privat praksis, bl.a. fra Trondheim Fysikalske Institutt og Mitdbyen Fysikalske i Trondheim. Siden 2009 undervist ved fysioterapeututdanning.

En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialisering innen muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter er sykemeldende behandler, dvs rett til å sykemelde inntil 12 uker, rett til å henvise til spesialist og kan rekvirere bildediagnostikk (rtg, MR, CT, Ultralyd).Copyright 2010 by Melhus Fysioterapi  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!