Ansatte Minimize
 Berit Østerås
Berit Østerås


Fysioterapeut med avtale
Master i helsevitenskap
Universitetslektor NTNU

Utdanna fysioterapeut i 1999 (Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag, program for fysioterapeututdanning) med påfølgande turnusteneste 2000. Klinisk arbeid ved Melhus Fysioterapi sidan 2001. Sidan 2004 også undervising og forsking ved fysioterapeututdanninga i Trondheim. Ferdig Master i helsevitenskap i 2010. Fulle kursrekker innanfor Medisinsk Treningsterapi og Manuell Terapi.  

Har drive vitskapeleg arbeid og studiar på langvarige muskel- og skjelettsmerte med publikasjonar i internasjonale tidsskrift.

Kombinerer framleis klinisk arbeid med undervising og forsking. 


 Janne Marita Røvik
Janne Marita Røvik Schwabe

Fysioterapeut med avtale.

Utdannet fysioterapeut i 1999 (Høgskolen i Sør Trøndelag).  Utdannet Akupunktør i 2009 (Norsk Akupunktur Høyskole).  Jobber nå 100% med driftsavtale som fysioterapeut ved Melhus Fysioterapi. Har erfaring fra Melhus Fysioterapi og flere andre institutt siden 2000. I tillegg erfaring fra poliklinisk rehabilitering av revmatikere.  

Jobber mye med kvinnehelse, bekkenrelaterte plager og ortopedi, med spesiell interesse for skulderproblematikk.  Har flere kurs i Red Cord (slyngetrening) og Medisinsk Treningsterapi.  

Full kursrekke i Manuell Terapi. 

 Morten Kvande
Morten Kvande


Fysioterapeut med avtale.

Utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Bergen i 1986, avtjente turnustjenesten ved lokalsykehus og rehabiliteringsinstitusjon i 1987. Har vært engasjert i 100% driftsavtale med Melhus kommune siden 1988.

Praksisen består i stor grad av rehabilitering etter skader eller ortopediske inngrep, samt behandling av revmatologiske og nevrologiske pasienter og eldre.

Er spesielt interessert i arbeid med lungesykdom og kreftrelaterte problemer.

 Astrid Mienna
Astrid Mienna


Fysioterapeut med avtale

Utdannet ved Fysioterapihøyskolen i Bergen i 1986. Utdannet ved Akupunkturhøyskolen i Oslo i 2005. Har vært engasjert med 100% driftsavtale ved Melhus Fysikalske siden 1995, hvorav 50% ved Melhus Fysioterapi og 50% ved Lundamo Fysioterapi. Før det arbeidet i Trondheim kommune som kommunefysioterapeut i 7 år.

Arbeider med muskel og skjelettsmerter, inklusive hodepine og svimmelhet, rehabilitering etter skader eller ortopediske inngrep, samt trening av nevrologiske pasienter og eldre i grupper. Har grupper og behandling av unge og barn med muskel- og skjelettplager og med idrettsskader.

Har flere kurs i Medisinsk Trenings Terapi, manuell terapi, Red Cord ( slyngetrening), barnefysioterapi og bekkenrelaterte plager. Har i tillegg Fysio Pilates utdanning, og driver med gruppetrening innen det.

 Per Magnus Borten Moe
Per Magnus Borten Moe


Fysioterapeut med avtale

Utdannet Fysioterapeut i 2003 (Manchester School of Physiotherapy, Manchester University). 

Har erfaring ifra St. Olavs avd. Orkdal sykehus (lungepost / revmatisme / bassengtrening), 3 år ved poliklinisk avdeling i England (kroniske muskel/skjelett plager).  Siden 2007 jobbet med akutte / kroniske muskel / skjelett plager med spesiell interesse for nakke / hodepine, rygg, hofte, kne, ankel, fot.  

Har tatt kurs med spesialisering for fot- og gang-analyse, samt er forhandler av individuelt tilpassede innleggssåler.
 
 
 Lennart
Lennart Bentsen

Manuellterapeut med avtale

Universitetslektor, bachelorutdanningen i fysioterapi NTNU.
Utdannet fysioterapeut i 2001 i Trondheim. Klinisk master i manuellterapi i Bergen 2008. I tillegg 2 år med idretts- og bevegelsesvitenskap fra NTNU i Trondheim. 

Jobbet ved Selli Rehabiliteringssenter 2002-2006. Over 15 års erfaring fra privat praksis, bl.a. fra Trondheim Fysikalske Institutt og Mitdbyen Fysikalske i Trondheim. Siden 2009 undervist ved fysioterapeututdanning. 

En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialisering innen muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter er sykemeldende behandler, dvs rett til å sykemelde inntil 12 uker, rett til å henvise til spesialist og kan rekvirere bildediagnostikk (rtg, MR, CT, Ultralyd).

 Gerd Slvi Wæraas
Gerd Sølvi Wæraas


Spesialist i psykomotorisk fysioterapi med avtale


Utdannet fysioterapeut i 1991 i Oslo. 10 år senere utdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid ved HiST med.
Spesielle faglige interesser er smertebehandling og -forståelse, samt endringspotensialet når det gjelder livsstilssykdommer. Stress og anspenthet forårsaker mye lidelse og problemer i dagens travle tider - dette er det viktig å bli seg bevisst, både for terapeuter og pasienter. Eksempler på dette kan være hodepine, svimmelhet, kvalme, søvnforstyrrelser, uro og smerter som forflytter seg i kroppen.

Det er viktig å se helheten hos pasienten og også undersøke hva slags liv som leves.

   
Eirik Røe

Fysioterapeut uten driftsavtale

Utdannet fysioterapeut i 2007 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Jobber 40% ved Melhus Fysioterapiklinikk. Jobber i tillegg en dag i uken som friidrettstrener på spisset toppidrett, friidrett, ved Steinkjer vgs. Samt holder på med en Mastergrad i Human Movement Science ved DMF, NTNU. 
Har tidligere arbeidserfaring som fysioterapeut fra rehabiliteringssenter, kommunefysioterapi og fre private institutter både med og uten driftsavtale. Har erfaring med idrettsfysioterapi gjennom engasjemanger for Steinkjer Friidrettsklubb, Norsk friidrett Nord-Trøndelag, og Norges friidrettsforbund, Rekruteringslandslaget for mellom- og langdistanse.

 


Copyright 2010 by Melhus Fysioterapi  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Login  | 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!